PLIKI COOKIE

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, które weszło w życie dnia 25 lipca 2003 roku każdy użytkownik witryny, w której stosowane są pliki cookie, musi otrzymać informację o tym, że witryna stosuje pliki cookie, w jakim celu oraz jak można ich uniknąć.

CZY W WITRYNIE BOZITA.SE SĄ UŻYWANE PLIKI
COOKIE?

W tej witrynie trwałe pliki cookie są używane do celów statystycznych.

DO CZEGO UŻYWANE SĄ PLIKI COOKIE?

Cookie to mały plik tekstowy zapisywany w komputerze użytkownika, który zawierapewne informacje. Pliki cookie są używane z powodów czysto technicznych do usprawnienia korzystania z witryny, np. do logowania, nawigacji lub obsługi formularzy. Istnieją dwa rodzaje plików cookie, jeden rodzaj jest zapisywany w komputerze użytkownika na stałe, natomiast drugi jedynie tymczasowo w momencie korzystania z witryny.

JAK MOŻNA UNIKNĄĆ PLIKÓW COOKIE?

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były zapisywane w jego komputerze, może je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki (patrz instrukcja do przeglądarki, gdyż sposób wyłączania zależy od używanej przeglądarki). Jednak oznacza to, że funkcjonalność przeglądarki zostanie ograniczona.

RODO

Przekazane nam dane przetwarzamy zgodnie z RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w naszej polityce prywatności. Przekazywane nam przez użytkowników dane są wykorzystywane jedynie w ramach firmy Doggy.