GDPR

Kontaktując się z Doggy AB – jako członek/uczestnik konkursu/przy kontaktach z Doggy – powinni Państwo mieć zawsze poczucie bezpieczeństwa w kwestii sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi. Z powodu nowego rozporządzenia UE w zakresie ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, RODO) dostosowujemy i precyzujemy naszą politykę prywatności od 25 maja 2018 r. RODO stawia wyższe wymagania wobec nas jako przedsiębiorstwa, co naszym zdaniem jest pozytywną zmianą, ale nie będzie się to wiązało z żadnymi widocznymi zmianami dla osób, które kontaktują się z Doggy AB z różnych powodów. Już teraz chronimy Państwa prywatność i uważamy, że dalsze utrzymanie wysokiego poziomu ochrony Państwa danych osobowych jest ważne. Zachęcamy do kontaktu z nami, jeżeli mają Państwo jakieś pytania w tej kwestii lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Polityka prywatności

 1. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych
  Doggy AB chroni Państwa prywatność i chcemy, żeby czuli się Państwo bezpiecznie, przekazując nam swoje dane. Jako Doggy AB uważamy, że ważna jest otwartość w kwestii sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zapewnienie Państwu informacji w sposób, który zapewni, że będą Państwo mieli jasność, jak będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności dostarczy Państwu informacji o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. Aktualna wersja polityki prywatności dostępna jest pod adresem www.doggyab.se.

Prosimy o kontakt, jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub uwagi.

 1. Odpowiedzialność za Państwa dane osobowe
  Za Państwa dane osobowe odpowiada Doggy AB o numerze rejestrowym 556055-5129. Nie mamy obowiązku posiadać przedstawiciela do spraw ochrony danych osobowych, zatem wszystkie pytania dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych należy kierować pod niżej podane dane kontaktowe.

E-mail: [email protected]

Centrala: 0322-61 78 00

Naszym celem jest zapewnienie Państwu zrozumiałych i prawidłowych informacji o wykorzystaniu Państwa danych osobowych. Prywatność jest dla nas istotna i cały czas wprowadzamy ulepszenia, żeby osoby, które się z nami kontaktują, mogły zawsze czuć się bezpiecznie, przekazując nam swoje dane osobowe.

 1. Jakie dane osobowe zbiera Doggy AB?
  Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy mamy do tego podstawy prawne. Nie przetwarzamy danych osobowych

w przypadkach, w których nie jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa lub

innego rodzaju przepisów czy umów.

Przekazywane do Doggy dane osobowe w zależności od sprawy mogą stanowić:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Numer ewidencyjny
 • Informacje związane ze sprawą
 • Informacje dla obsługi klienta
 • Dane, które przekażą Państwo dobrowolnie i z własnej woli
 • Treści/zdjęcia, które Państwo sami opublikują na naszych profilach w mediach społecznościowych, tak zwane treści generowane przez użytkowników

Bardziej szczegółowe informacje o zarządzaniu danymi osobowymi znajdują się w punkcie 4.

 1. Dlaczego Doggy AB przetwarza Państwa dane osobowe?
  Kiedy przekazują Państwo swoje dane osobowe Doggy AB, wykorzystujemy je do niżej wymienionych celów, w oparciu o poniższe podstawy prawne i przechowujemy je przez wskazany poniżej okres:
 2. a) Obowiązki prawne: Cele wykorzystania Państwa danych osobowych:
  W celu wypełnienia obowiązków prawnych firmy w zakresie bezpieczeństwa produktów, decyzji urzędowych, wymogów dotyczących księgowości lub prawa podatkowego.

Nasza podstawa prawna dla tego celu to:
Podstawą prawną jest możliwość wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z obowiązującego ustawodawstwa.

Przechowywanie i okres przechowywania danych:
Dane są przechowywane przez okres wymagany zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

 1. b) Członkostwo: Cele wykorzystania Państwa danych osobowych:
  Zarządzanie Państwa członkostwem w naszych klubach hodowców lub klubach członkowskich.

Nasza podstawa prawna dla tego celu to:
Zawarta przez nas z Państwem umowa stanowi podstawę prawną zarządzania Państwa umową dotyczącą członkostwa i zarządzania Państwa korzyściami członkowskimi.

Przechowywanie i okres przechowywania danych:
Firma przechowuje istotne i aktualne dane związane z Państwa członkostwem tak długo, jak pozostają Państwo naszymi członkami. Jeżeli zrezygnują Państwo z członkostwa, niezwłocznie usuniemy Państwa dane osobowe, najpóźniej 1 miesiąc po otrzymaniu od Państwa wiadomości o rezygnacji. Jeżeli pozostawali Państwo nieaktywni przez 3 lata z rzędu, zakończymy Państwa członkostwo i tym samym usuniemy wszystkie Państwa dane osobowe. Jeżeli nie chcą już Państwo otrzymywać wiadomości marketingowych od Doggy, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z ich otrzymywania.

 1. c) Obsługa klienta: Cele wykorzystania Państwa danych osobowych:
  Aby umożliwić załatwianie spraw związanych z obsługą klienta, zbieramy takie dane osobowe jak przekazane podczas kontaktu z naszą obsługą klienta informacje dotyczące sprawy.

Nasza podstawa prawna dla tego celu to:
Podstawę prawną stanowi uzasadniony interes firmy, a przetwarzanie danych jest konieczne, abyśmy mogli udzielić Państwu pomocy w razie pytań dotyczących produktów lub skarg związanych z naszymi produktami, a także w przypadku dodatkowych pytań dotyczących sprawy. Jeśli Państwa pytanie dotyczy reklamacji, Państwa dane są przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie praw konsumentów.

Przechowywanie i okres przechowywania danych:
Dane związane z obsługą klienta/reklamacją przechowywane są do zakończenia sprawy.

 1. d) Konkursy/wydarzenia: Cele wykorzystania Państwa danych osobowych:
  Umożliwienie obsługi Państwa uczestnictwa w konkursach i wydarzeniach.

Nasza podstawa prawna dla tego celu to:
Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości zarządzania lub kontroli konkursów i wydarzeń, np. potwierdzanie zgłoszeń czy pytania lub informacje dotyczące zwycięzców.

Przechowywanie i okres przechowywania danych:
Zebrane dane przechowywane są do momentu zakończenia konkursu/wydarzenia.

 1. e) Ogólne cele marketingowe: Cele wykorzystania Państwa danych osobowych:
  Wysyłanie ogólnych wiadomości marketingowych (takich jak broszury czy oferty) oraz marketing bezpośredni poprzez e-mail, SMS, pocztą lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nasza podstawa prawna dla tego celu to:
Doggy może przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane w wyniku kontaktów z nami w celu wysyłania informacji marketingowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na możliwości promowania naszych produktów i usług. Oznacza to, że według nas nasz interes związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do wyżej wymienionych celów jest nadrzędny wobec naruszenia prywatności związanej z przetwarzaniem przez nas danych. Oceny tej dokonaliśmy, mając przede wszystkim na względzie fakt, że uważamy, iż przetwarzanie danych osobowych będzie dla Państwa korzystne.

Przechowywanie i okres przechowywania danych:
Zebrane dane osobowe przechowywane są przez okres 36 miesięcy. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości.

 1. Przechowywanie i okres przechowywania danych
  Doggy przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak są one potrzebne (patrz punkt 4) do realizacji celów, do których dane te zostały pierwotnie zebrane. Dane osobowe mogą być również przechowywane przez okres wymagany mającymi zastosowanie przepisami prawa. Posiadamy bieżące procedury, których celem jest zapewnienie, że nie będziemy przechowywać niepotrzebnych danych osobowych i zminimalizowanie okresu przechowywania danych osobowych na tyle, na ile to możliwe.

Dane zbierane po wyrażeniu zgody:
Jeżeli nie są Państwo naszymi klientami czy członkami któregoś z naszych klubów, ale na przykład odwiedzają Państwo stronę internetową Doggy lub w innych stosownych przypadkach, Doggy AB poprosi o Państwa zgodę, zanim zarejestrujemy któreś z Państwa danych osobowych. Dane uzyskiwane od Państwa za Państwa zgodą przechowujemy tak długo, jak mają one znaczenie, ale na bieżąco usuwamy stare informacje od momentu, w którym zostały one zebrane. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, a dane zostaną niezwłocznie usunięte.

 1. Kiedy możemy przekazywać Państwa dane osobowe
  Doggy przekazuje Państwa dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy wymaga tego prawo lub jeżeli jest to prawnie dozwolone. W niektórych przypadkach możemy korzystać z usług asystenta danych osobowych, który pomaga nam w kwestiach marketingowych czy też przy zarządzaniu umowami lub zamówieniami. Przedsiębiorstwami, z których pomocy korzystamy w takich przypadkach, mogą być firmy spedycyjne i logistyczne, banki i firmy obsługujące karty kredytowe lub firmy z branży marketingu. W takich przypadkach zawieramy umowę z asystentem danych osobowych, która gwarantuje funkcjonowanie środków bezpieczeństwa dla ochrony Państwa danych osobowych. Kiedy przekazujemy Państwa dane osobowe, są one wykorzystywane do tych samych celów, do których je pierwotnie zebraliśmy.

Sama firma Doggy nie przekazuje danych osobowych do państw, które nie należą do UE/EOG, a w przypadkach, w których ma to miejsce za pośrednictwem asystentów danych osobowych, odbywa się to zgodnie ze szczególnie wysokimi wymaganiami oraz na mocy umów i obowiązującego prawa.

 1. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
  W Doggy AB gwarantujemy zarządzanie Państwa danymi osobowymi zgodnie ze szczególnymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa dla ochrony danych osobowych przed nielegalnym lub nieuprawnionym dostępem do informacji. Doggy AB przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne, a zajmują się tym wyłącznie osoby, które potrzebują tych danych, żeby móc zapewnić jak najlepszą obsługę naszym klientom, członkom i uczestnikom konkursów.
 2. Państwa prawa związane z Państwa danymi osobowymi
  Doggy AB gwarantuje, że będzie przestrzegać obowiązującego prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w charakterze administratora danych osobowych. Zgodnie z § 15 RODO mają Państwo prawo bezpłatnie, jeden raz na rok kalendarzowy, uzyskać informację o tym, jakie dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy oraz w jaki sposób. Zgodnie z § 17 RODO mają Państwo również prawo zażądać wycofania zgody i/lub usunięcia Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Na mocy prawa mogą Państwo również zwrócić się do nas o informacje na temat tego, jakie dane o Państwie posiadamy, a także mogą Państwo poprosić o ich poprawienie, jeżeli dane te są błędne. Mogą także Państwo zażądać ich usunięcia lub poprosić nas o przekazanie Państwu kopii danych.

Mogą Państwo również zażądać, żebyśmy przestali wykorzystywać Państwa dane osobowe. Najłatwiej zrobić to, kontaktując się z nami w sposób podany powyżej w punkcie 2.

9. Skargi i organ nadzorczy
Jeżeli mają Państwo jakąś skargę dotyczącą wykorzystania przez nas Państwa danych, mogą Państwo skontaktować się z Doggy AB poprzez podane powyżej dane kontaktowe.

Za nadzór na mocy ustawodawstwa o ochronie danych osobowych odpowiada szwedzki Inspektor Ochrony Danych Osobowych [Datainspektionen]. Każdy, kto uważa, że ma miejsce niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.